Ulice Plzeňská ve Stříbře

Ulice Plzeňská ve Stříbře

Předmětem plnění této zakázky byla obnova a revitalizace povrchů - pochozích ploch, chodníků, schodů a ploch pojezdových (autobusové zálivy) a doplnění o drobné stavební úpravy, které zlepší technicky i architektonicky veřejný prostor ulice Plzeňské a navázání na již obnovené části v centru města.

 

Byla provedena pokládka žulových řezaných obrubníků 25x20cm a 8x25cm spolu s žulovými štípanými kostkami 4/6cm, 8/11cm a 15/17cm a žulovými formátovanými dlažbami. Obrubníky byly ukládány do betonového lože, zatímco kostky a formátované dlažby byly ukládány do lože z kameniva drceného. Dláždění kostkami se provádělo do řádkové vazby a do jednořádku, lokálně i do jiných druhů vazby (např. rigoly a žlaby). Vyjma těchto výrobků byly dodávany lokálně taktéž žulové řezané schodišťové stupně 30x20cm a zákrytové desky pro kanalizaci, či další jiné výrobky.

 

Realizace probíhala v letech 2022 a 2023.

Fotografie
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře
Ulice Plzeňská ve Stříbře